"Chấm này nối tiếp chấm kia, ngàn vạn chấm thành một đường dài. Phút này nối tiếp phút kia, muôn triệu phút thành một đời sống. Chấm mỗi chấm cho đúng, đường sẽ đẹp. Sống mỗi phút cho tốt, đời sẽ thánh." (Phanxicô Xaviê Nguyễn Văn Thuận)

THÔNG BÁO

LỊCH TRÌNH THÁNH LỄ CỘNG ĐOÀN


* Chúa Nhật, 11.03.2018
(St. Joseph, Wandsbek)
12g30 Chầu Thánh Thể
13g15 Gỉải tội
14g00 Thánh Lễ

* Chúa Nhật, 01.04.2018 - Chúa Nhật Phục Sinh
(St. Joseph, Wandsbek)
12g30 Chầu Thánh Thể
13g15 Gỉải tội
14g00 Thánh Lễ


* Chúa Nhật, 06.05.2018
(St. Joseph, Wandsbek)
12g30 Chầu Thánh Thể
13g15 Gỉải tội
13g45 Rước kiệu và Dâng Hoa
14g15 Thánh Lễ
>>> Xin mi người đem theo một cành hoa để cùng dâng lên Đức Mẹ như một lời nguyện riêng.

* Chúa Nhật, 10.06.2018
(St. Joseph, Wandsbek)
12g30 Chầu Thánh Thể
13g15 Gỉải tội
14g00 Thánh Lễ


* Thứ bảy, 07.07.2018 - Sinh hoạt tại Kiel
(St. Birgitta, Skandinaviendamm 342, 24109 Kiel)
10g00 Thánh Lễ
>>> Sau Thánh Lễ là phần sinh hoạt tại bãi biển

* Chúa Nhật, 05.08.2018 
(St. Joseph, Wandsbek)
12g30 Chầu Thánh Thể
13g15 Gỉải tội
14g00 Thánh Lễ
......................................


1. Tôn vinh Đức Mẹ tại các gia đình
Từ ngày 06.05. đến 30.09.2018 là chương trình Tôn Vinh Đức Mẹ tại các gia đình. Ngay bây giờ Quý Vị có thể ghi danh tại ông Phạm Văn Thế, điện thoại: 040/6546148.

2. Từ 19.05. đến 21.05.2018 
Đại Hội Công Giáo tại Aschaffenburg 
Frankenstolz Arena & Berufschule
Seidelstr. 2, 63741 Aschaffenburg
* Lệ phí tham dự Đại Hội:
   - Từ 4 đến 9 tuổi: 20,00
   - Từ 10 tuổi: 30,00
>>> Các tham dự viên ghi danh và đóng lệ phí tại Ban Đại Diện.
>>> Không nhận ghi danh sau khi hết thời hạn.
>>> Lệ phí 50,00 cho những ai ghi danh tại Đại Hội
* Lệ phí cho xe bus đi chung của Cộng Đoàn Hamburg:
   - Người lớn: 50,00; trể em (đến 14 tuổi): 35,00.
>>> Hạn chót ghi danh và đóng tiền: 06.05.2018
Ai muốn đi chung xin ghi danh tại anh Bùi Công Hiểu, đt.: 040/67582369

3. Trại hè thiếu nhi tại Borsum
Từ 25. đến 29.07.2018
>>> Xin Quý Vị ghi danh nơi cha Tuyên Úy

4. Đại Lễ Các Thánh Tử Đạo Việt Nam tại Borsum
Kỷ niệm 30 năm phong thánh
Thứ bảy, 08.09.2018
>>> Ban Đại Diện sẽ tổ chức xe bus đi chung, chi tiết sẽ thông báo sau.

5. Ausländerfest, St. Marien-Quickborn
Thứ bảy, 22.09.2018
(Kurzer Kamp 2, 25451 Quickborn)
12:00 Thánh Lễ>>> Sau Thánh Lễ sẽ có các quầy bán thức ăn. Cộng Đoàn Hamburg sẽ tham gia như mọi năm

6. Tam Nhật Tĩnh Tâm 2018 tại Hamburg
Từ thứ sáu, 05.10. đến Chúa nhật, 07.10.2018
tại Mariä Himmelfahrt, Hamburg-Rahlstedt
(Oldenfelder Str. 23, 22143 Hamburg-Rahlstedt)

7. Lễ mừng Bổn Mạng Cộng Đoàn
Chúa Nhật, 07.10.2018
tại Mariä Himmelfahrt, Hamburg-Rahlstedt
(Oldenfelder Str. 23, 22143 Hamburg-Rahlstedt)
14:00 Thánh Lễ
>>> Sau Thánh Lễ là tiệc mừng trong hội trường giáo xứ