"Chấm này nối tiếp chấm kia, ngàn vạn chấm thành một đường dài. Phút này nối tiếp phút kia, muôn triệu phút thành một đời sống. Chấm mỗi chấm cho đúng, đường sẽ đẹp. Sống mỗi phút cho tốt, đời sẽ thánh." (Phanxicô Xaviê Nguyễn Văn Thuận)

ĐTC Bênêđictô XVI nói về Cầu Nguyện


Dưới đây là bản dịch bài Giáo Lý thứ 35 về cầu nguyện của ĐTC Bênêđictô XVI ban hành trong buổi triều yết chung ngày Thứ Tư 23 tháng 5 năm 2012 tại Quảng Trường Thánh Phêrô. Hôm nay ĐTC tiếp tục bàn về việc cầu nguyện trong các Thư của Thánh Phaolô.
...........................

Anh chị em thân mến,

Thứ tư tuần trước tôi đã chứng tỏ làm sao mà Thánh Phaolô nói rằng Chúa Thánh Thần là vị Thầy tuyệt vời về cầu nguyện và dạy chúng ta thưa chuyện với Thiên Chúa bằng những lời trìu mến của trẻ em, bằng cách gọi Ngài là “Abba! Cha ơi!”  Đó là điều Chúa Giêsu đã làm, ngay cả trong những giây phút bi thảm nhất của cuộc đời trần thế của Người, Người đã không bao giờ mất niềm tin vào Chúa Cha và đã luôn gọi Ngài với sự mật thiết của Người Con yêu dấu. Ở vườn Ghếtsêmani, khi Người cảm nhận được nỗi thống khổ của cái chết, lời cầu nguyện của Người là: “Abba! Cha ơi! Tất cả đều có thể đối với Cha: xin cất chén này xa Con! Nhưng xin đừng theo ý Con, mà theo Ý Cha” (Mc 14:36).