"Chấm này nối tiếp chấm kia, ngàn vạn chấm thành một đường dài. Phút này nối tiếp phút kia, muôn triệu phút thành một đời sống. Chấm mỗi chấm cho đúng, đường sẽ đẹp. Sống mỗi phút cho tốt, đời sẽ thánh." (Phanxicô Xaviê Nguyễn Văn Thuận)

Chương trình ca nhạc dạ vũ "Cát Bụi Tình Ca III" tại Hamburg


Ban nhạc "Cát Bụi" tại Hamburg sẽ tổ chức chương trình ca nhạc với mục đích quyên góp trợ giúp người tỵ nạn tại Hamburg với chủ đề: 

"Cát Bụi Tình Ca III" 
Karaoke, Live Music, Disco

Tinh thần truyền giáo


Truyền giáo là một sứ mạng thiêng liêng cao cả, khởi nguồn từ Thiên Chúa. Qua mọi can dự vào lịch sử loài người, Thiên Chúa Ba Ngôi đã làm tất cả “vì loài người chúng ta và để cứu độ chúng ta”. Sứ mạng truyền giáo đã được trao phó cho Giáo Hội. Khi lập Nhóm Mười Hai, Chúa Giêsu cho thấy ý định trao phó sứ mạng truyền giáo cho Giáo Hội sau này (x. Mc 3,13). Trước khi rời các Tông đồ để về cùng Chúa Cha, Chúa Giêsu đã trực tiếp ban mệnh lệnh truyền giáo cho các ông: “Như Cha đã sai Thầy, Thầy cũng sai anh em” (Ga 20,21), “Anh em hãy đi dạy dỗ muôn dân, rửa tội cho họ nhân danh Cha và Con và Thánh Thần, và dạy họ mọi điều Thầy đã truyền cho anh em” (Mt 28,19-20).

Laudato Si - Hát khen danh ChaĐK.
Laudato Si, omi Signore, laudato Si,
omi Signore, laudato Si,
omi Signore, laudato Si, omi Signore ...


1.
Hát khen danh Cha, Ngài tác tạo đất trời bao la
Hát khen danh Cha, vầng dương và muôn vì sao xa
Hát khen danh Cha, biển xanh và đất liền vươn ra
Hát khen danh Cha, tôn vinh Thiên Chúa đấng chí thánh

Bài chiêm niệm cuối ngày theo tinh thần thánh PhanxicôLời dẫn: Giờ cầu nguyện cuối ngày sống hay còn gọi là xét mình, là một hình thức đã có từ lâu trong đời sống thiêng liêng. Tôi dùng năm đến 10 phút cuối ngày để làm cuộc chiêm niệm về ngày sống của tôi. Tôi nhớ mình hiện diện trước mặt Chúa, cùng với toàn thể trái đất, kẻ thức, người ngủ, người đang làm việc, người đang nghỉ ngơi… Tôi thấy mình cần những giây phút tĩnh lặng này. Tôi đọc thầm từng đoạn „Bài ca thụ tạo“ của thánh Phanxicô và suy nghĩ. Những câu hỏi gợi ý giúp tôi nhìn lại những tương quan và sinh hoạt của tôi, để thấy Chúa đã đồng hành với tôi trong ngày sống như thế nào.