"Chấm này nối tiếp chấm kia, ngàn vạn chấm thành một đường dài. Phút này nối tiếp phút kia, muôn triệu phút thành một đời sống. Chấm mỗi chấm cho đúng, đường sẽ đẹp. Sống mỗi phút cho tốt, đời sẽ thánh." (Phanxicô Xaviê Nguyễn Văn Thuận)

Thánh Lễ mở tay của tân linh mục Antôn Nguyễn Thái Tài


Hồng ân Thiên Chúa cao vời
Chọn con từ giữa muôn người thế gian
Tiến lên bàn thánh hân hoan
Xin dâng Thánh Lễ diễm toàn đời con

Gia tài vĩnh cửu


(Gv 1,2; 2,21-23; Cl 3,1-5,9-11; Lc 12,13-21)

Đại văn hào Tolstoy kể lại câu chuyện về một người nông dân tên là Pakhom rất muốn có một ít đất đai. Ông ta dành dụm từng đồng và mua được bốn sào. Ông ta hết sức vui mừng. Tuy nhiên, ít lâu sau, ông ta cảm thấy còn chật chội, ông bèn bán bốn sào đất đó đi và mua tám sào ở một vùng khác. Nhưng điều đó không làm ông thoả mãn lâu, nên ông bắt đầu tìm kiếm ở chỗ khác.