"Chấm này nối tiếp chấm kia, ngàn vạn chấm thành một đường dài. Phút này nối tiếp phút kia, muôn triệu phút thành một đời sống. Chấm mỗi chấm cho đúng, đường sẽ đẹp. Sống mỗi phút cho tốt, đời sẽ thánh." (Phanxicô Xaviê Nguyễn Văn Thuận)

Đường nên thánh của ĐGH Gioan XXIII


Muốn nhận ra đường nên Thánh của Đức Giáo Hoàng Gioan XXIII chúng ta có thể đọc lại những bài giảng mục vụ trong suốt 59 năm linh mục, giám mục và giáo hoàng của Ngài, những văn kiện Ngài ban hành trong bốn năm rưỡi làm Giáo Hoàng, cũng như những sách báo người ta viết về Ngài. Tuy nhiên, tài liệu cơ bản, đơn sơ, gần gũi, trực tiếp và sống động nhất phải đọc, phải trích dẫn, đó là cuốn ”Nhật Ký Tâm Hồn” của Đức Giáo Hoàng Gioan XXIII (Giovanni XXIII, Il Giornale Dell'Anima, Edizioni di Storia e Letterature, Roma, 1964).

Phép lành và sứ điệp Phục Sinh 2014


Anh chị em thân mến, chúc mừng Phục Sinh!

Lời thiên thần loan báo cho các phụ nữ vang vọng trong Giáo hội trên khắp thế giới: “Các bà đừng sợ! Tôi biết các bà tìm Chúa Giêsu, Đấng bị đóng đinh. Người không có ở đây, vì Người đã sống lại... Các bà hãy đến xem chỗ Người đã nằm” (Mt 28,5-6).

Trở về GalilêBài Giảng của Đức Thánh Cha Phanxicô trong Lễ Vọng Phục Sinh 2014

Tin Mừng về sự sống lại của Chúa Giêsu Kitô bắt đầu với hành trình của những người phụ nữ đến mộ vào lúc bình minh vào ngày kế tiếp ngày Sa-bát. Họ đi đến ngôi mộ để chăm sóc cho thi hài của Chúa, nhưng họ nhận thấy ngôi mộ đã mở toang ra và trống rỗng. Một thiên thần oai vệ nói với họ: "Đừng sợ !" (Mt 28:5 ) và truyền cho họ hãy đi và nói với các môn đệ rằng "Người đã chỗi dậy từ cõi chết, và kìa Người đi Galilê trước các ông." ( câu 7). Những người phụ nữ vội vã lên đường và trên đường đi Chúa Giêsu đã gặp họ. Ngài nói: "Đừng sợ! về báo cho anh em của Thầy để họ đến Galilê. Họ sẽ được thấy Thầy ở đó" (câu 10).