"Chấm này nối tiếp chấm kia, ngàn vạn chấm thành một đường dài. Phút này nối tiếp phút kia, muôn triệu phút thành một đời sống. Chấm mỗi chấm cho đúng, đường sẽ đẹp. Sống mỗi phút cho tốt, đời sẽ thánh." (Phanxicô Xaviê Nguyễn Văn Thuận)

Thư chúc mừng của Giám Mục Phụ Tá TGP Hamburg


Nhân lễ kỷ niệm 20 năm Linh Mục của LM Phaolô Phạm Văn Tuấn, Tuyên Úy CĐCG Hamburg


Hamburg, tháng mười 2012
Đồng huynh thân mến,
Cha Phạm Văn Tuấn thân mến,

vào dịp kỷ niệm 20 năm Linh Mục thì cha vẫn còn là một linh mục rất trẻ, và trong những thập niên tới xin cha vẫn mãi là một người khoáng đạt, sống động để đem lại cho các tín hữu của cha niềm can đảm trên đường đạt đến sự sống.