"Chấm này nối tiếp chấm kia, ngàn vạn chấm thành một đường dài. Phút này nối tiếp phút kia, muôn triệu phút thành một đời sống. Chấm mỗi chấm cho đúng, đường sẽ đẹp. Sống mỗi phút cho tốt, đời sẽ thánh." (Phanxicô Xaviê Nguyễn Văn Thuận)

Thư chúc mừng của Giám Mục Phụ Tá TGP Hamburg


Nhân lễ kỷ niệm 20 năm Linh Mục của LM Phaolô Phạm Văn Tuấn, Tuyên Úy CĐCG Hamburg


Hamburg, tháng mười 2012
Đồng huynh thân mến,
Cha Phạm Văn Tuấn thân mến,

vào dịp kỷ niệm 20 năm Linh Mục thì cha vẫn còn là một linh mục rất trẻ, và trong những thập niên tới xin cha vẫn mãi là một người khoáng đạt, sống động để đem lại cho các tín hữu của cha niềm can đảm trên đường đạt đến sự sống.

Trong nhiều dịp tôi đã được biết rằng, những người đồng hương của Cha, già cũng như trẻ, rất tri ân những việc làm của Cha và của các linh mục Việt Nam khác. Cha đã trợ lực để giữ gìn Đức Tin của chúng ta được luôn sống động, một niềm tin có tương quan mật thiết với những kinh nghiệm của quê hương.

Trong thế kỷ vừa qua người tín hữu Việt Nam đã phải chịu đựng nhiều thứ - chúng ta nghĩ đến chế độ Cộng Sản tàn bạo và những thuyền nhân -, nhưng qua đó chúng ta lại vui nhiều hơn về những hướng nhìn và những viễn ảnh mới. Tại đất nước của Cha đã có nhiều điều khá hơn, bởi lẽ người ta không thể ngăn cản tinh thần của tự do. Và tại nước Đức người Việt đã hội nhập vào xã hội này bằng sự chuyên cần và khéo léo của họ.

Xin cám ơn đồng huynh thân mến vì tất cả những việc Cha đã làm. Như Cha cũng biết là tôi rất mong muốn được cùng mừng lễ với Cha, nhưng tôi bị kẹt tại Na Uy. Chắc chắn ngày gần đây chúng ta sẽ có dịp để gặp lại nhau.

Thân ái
Tiến sĩ Hans-Jochen Jaschke
Giám mục phụ tá, Đại diện Giám Mục

(Chuyển ngữ: JB Lê Văn Hồng)

------------ (nguyên văn tiếng Đức) -------------------------------

Hamburg im Oktober 2012
Lieber Mitbruder,
Lieber Pfarrer Pham Van Tuan,

mit Ihrem 20-jährigen Jubiläum sind Sie noh ein ganz junger Priester, und Sie sollen es auch in den nächsten Jahrzehnten bleiben: ein frischer, ein lebendiger Mensch, der den Gläubigen Mut macht, ihr Leben zu gewinnen!

Bei vielen Gelegenheiten erfahre ich, wie Ihre Landsleute, die Jungen und die Alten, Ihnen und all den anderen vienamesischen Mitbrüdern für Ihren Einsatz danken. Sie tragen dazu bei, unseren Glauben lebendig zu erhalten, den Glauben, der ja ganz entscheidend mit den Erfahrungen der Heimat zusammenhängt.

Vietnamesische Chrsiten mussten im letzten jahrhundert viel aushalten – wir denken an den gewalttätigen Kommunismus und die Boatpeople -, umso mehr freuen wir unsüer neue Aussichten und Perspektiven. In Ihrem Land kommt vieles voran, der Geist der Freiheit ist nicht aufzuhalten. Und in Deutschland gelingt es den Vietnamesen, sich mit Fleiß und Geschick in unsere Gesellschaft zu integrieren.

Danke, lieber Mitbruder, für all Ihre Dienste. Wie Sie wissen hätte ich gerne zusammen mit Ihnen gefeiert, abr ich werde in Norwegen festgehalten. Sicher werden wir bald einen Termin finden, wo wir alles nachholen können.

Herzlichst
Ihr
Dr. Hans-Jochen Jaschke
Weihbischof, Bischofsvikar