"Chấm này nối tiếp chấm kia, ngàn vạn chấm thành một đường dài. Phút này nối tiếp phút kia, muôn triệu phút thành một đời sống. Chấm mỗi chấm cho đúng, đường sẽ đẹp. Sống mỗi phút cho tốt, đời sẽ thánh." (Phanxicô Xaviê Nguyễn Văn Thuận)

Biết ơn


Truyện kể: "Ngày kia Chúa mở đại hội “Trăm Hoa Đua Nở”. Quy tụ đại biểu của mọi loài hoa trên trái đất. Rừng hoa tươi thắm muôn mầu khoe sắc trước nhan Thiên Chúa. Các đại biểu hoa gặp nhau tay bắt mặt mừng, dâng lời chúc tụng ngợi khen danh Chúa và chào thăm nhau. Duy chỉ có hai loài hoa không thèm giáp mặt, đó là Hoa Thi Ơn và Hoa Nhớ Ơn". Quả thực ở đời nhiều người thi ơn, nhưng lại ít kẻ nhớ ơn.

Người giáo dân Công Giáo Việt Nam


Trong giờ kinh Truyền Tin ngày Chúa Nhật 14.11.2005, Đức Thánh Cha Bênêđitô XVI đã nói với khách hành hương tại Rôma như sau: “Tôi muốn nhắc rằng Chúa Nhật vừa qua, tại thánh đường Vicenze, một bà mẹ gia đình đã được phong chân phước, bà Eusosia Fabris, được gọi là ‘Mamma Rosa’, một gương mẫu đời sống Kitô hữu trong bậc sống giáo dân.”