"Chấm này nối tiếp chấm kia, ngàn vạn chấm thành một đường dài. Phút này nối tiếp phút kia, muôn triệu phút thành một đời sống. Chấm mỗi chấm cho đúng, đường sẽ đẹp. Sống mỗi phút cho tốt, đời sẽ thánh." (Phanxicô Xaviê Nguyễn Văn Thuận)

Bài suy niệm tại cơ mật viện bầu giáo hoàng năm 2013

Bản tin chính thức của Tòa Thánh đã cho đăng bài suy niệm được Đức HY người Malta là Prosper Grech đọc cho các vị Hồng Y cử tri tại cơ mật viện bầu giáo hoàng hồi tháng Ba năm nay, sau khi cửa Nhà Nguyện Sistine đã đóng lại. Bài suy niệm này được đọc ngày 12 tháng Ba, liền sau đó là việc bỏ phiếu của các Hồng Y cử tri, việc mà Đức HY Grech không được tham dự vì đã 87 tuổi. Sau đây là một số đoạn chủ yếu đăng trên Acta Apostolicae Saedis số 5 tháng Tư tới 3 tháng 5 năm 2013, liên quan tới những điểm “mà Chúa Kitô muốn có nơi Giáo Hội của Người”. 

Cuộc canh tân của Đức Phanxicô vẫn đang diễn tiến


Giữa những câu hỏi và câu trả lời trên chuyến bay đưa Đức Phanxicô từ Rio trở lại Rôma được nhiều người chú ý nhắc đi nhắc lại và bình phẩm, ít ai chú ý tới câu hỏi liệu ngài có bị chống đối gì trong các cố gắng thay đổi ở Vatican hay không. Với câu hỏi ấy, Đức Phanxicô nhấn mạnh tới sự hiện diện của nhiều người thiện chí và trung thành. Về khía cạnh tiêu cực, ngài từ tốn cho hay phẩm chất phục vụ tại Giáo Triều có hơi xuống dốc so với thời “các nhân viên giáo triều cũ”, những người chỉ biết chu toàn nhiệm vụ. Và ngài khiêm tốn cho hay: “quả thực, tôi chưa làm được nhiều”. 

Tình Yêu trong Học Thuyết Xã Hội Công Giáo


“Caritas in veritate là nguyên tắc xây dựng nên học thuyết xã hội của Hội Thánh, một nguyên tắc hành động theo các tiêu chí định hướng cho hành động luân lý” (Thông điệp „Caritas in Veritate“, sau đây gọi tắt là CiV, 6). Một đóng góp quan trọng của Đức Bênêđictô XVI cho huấn quyền về xã hội của Hội Thánh là giới thiệu và triển khai ý tưởng “tình yêu trong chân lý” như là nhân đức cốt lõi trong Học Thuyết Xã Hội Công Giáo. Tuy nhiên, không nên nghĩ rằng sự nhấn mạnh này về tình yêu của Đức Bênêđictô đi chệch hướng giáo huấn xã hội truyền thống.

Tình Yêu

(Cảm hứng Mt. 18, 12-14)


Tình Yêu chẳng tính thiệt hơn
Tình Yêu xóa bỏ oán hờn ghét ghen
Tình Yêu đâu quản sang hèn
Tình Yêu chẳng đặt vàng, đen, trắng, hồng