"Chấm này nối tiếp chấm kia, ngàn vạn chấm thành một đường dài. Phút này nối tiếp phút kia, muôn triệu phút thành một đời sống. Chấm mỗi chấm cho đúng, đường sẽ đẹp. Sống mỗi phút cho tốt, đời sẽ thánh." (Phanxicô Xaviê Nguyễn Văn Thuận)

Bài giảng của Đức Thánh Cha Phanxicô trong Lễ Tuyên Thánh 27.04.2014

Trung tâm của ngày Chúa Nhật hôm nay, ngày lễ kết thúc Tuần Bát Nhật Phục sinh, ngày mà Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô II đã muốn dâng hiến cho Lòng thương xót Chúa, là các thương tích đầy vinh quang của Đức Giê-su Phục sinh.

Lễ phong thánh cho ĐGH Gioan XXIII và ĐGH Gioan Phaolô II ngày 27.04.2014VATICAN. Từ Chúa Nhật 27.04.2014 Giáo Hội Công Giáo có thêm 2 vị thánh Giáo Hoàng. Đó là Đức Gioan 23 và Đức Gioan Phaolô 2. Thánh lễ được cử hành tại quảng trường Thánh Phêrô, Vatican, do Đức đương kim Giáo Hoàng Phanxicô chủ sự, với sự hiện diện của Đức nguyên Giáo Hoàng Biển Đức 16. Giới báo chí đã gọi ngày này là ngày “Chúa Nhật bốn Giáo Hoàng”, vì có 2 vị Giáo Hoàng hiện diện trong thánh lễ phong thánh cho 2 vị Giáo Hoàng khác. Đây là điều chưa từng có trong lịch sử Giáo Hội.