"Chấm này nối tiếp chấm kia, ngàn vạn chấm thành một đường dài. Phút này nối tiếp phút kia, muôn triệu phút thành một đời sống. Chấm mỗi chấm cho đúng, đường sẽ đẹp. Sống mỗi phút cho tốt, đời sẽ thánh." (Phanxicô Xaviê Nguyễn Văn Thuận)

Giáo Hoàng hay Giáo Chủ?


Giáo Hoàng là danh xưng người Công Giáo Việt Nam dùng đã từ lâu để chỉ Vị Đại Diện Chúa Kitô ở trần gian. Gần đây rải rác trong một số sách báo hay một vài bài phát biểu, có người lại dùng từ Giáo Chủ để thay thế. Dụng ý của những người dùng từ này có lẽ là muốn thích nghi với thời đại dân chủ hiện nay, và có lẽ cũng muốn xóa đi mặc cảm quan liêu phong kiến người ta ghép cho từ Giáo hoàng, khi nghĩ rằng Giáo hoàng là vua như vua trong các chế độ quân chủ.

Mẹ Maria là mẫu gương của Giáo Hội


VATICAN 24.10.2013 | Trong buổi tiếp kiến chung hơn 80 ngàn tín hữu hành hương sáng ngày 23-10-2013, ĐTC Phanxicô diễn giải về đề tài: "Mẹ Maria, mẫu gương của Giáo Hội" và ngài nhắn nhủ các tín hữu noi gương tin tưởng của Mẹ Maria giữa những khó khăn, gương yêu thương nhưng không như Mẹ, đối xử với nhau như anh chị em, và sống kết hiệp với Chúa Giêsu.

10 nghịch lý của cuộc sống


1. Nghịch lý thứ nhất
Người đời thường vô lý, không biết điều và vị kỷ.
Dù sao đi nữa, hãy yêu thương họ.

2. Nghịch lý thứ hai
Nếu bạn làm điều tốt, có thể mọi người sẽ cho là bạn làm vì tư lợi.
Dù sao đi nữa, hãy làm điều tốt.