"Chấm này nối tiếp chấm kia, ngàn vạn chấm thành một đường dài. Phút này nối tiếp phút kia, muôn triệu phút thành một đời sống. Chấm mỗi chấm cho đúng, đường sẽ đẹp. Sống mỗi phút cho tốt, đời sẽ thánh." (Phanxicô Xaviê Nguyễn Văn Thuận)

Lời tố giác của Linh mục Juan Carlos Martos cmf, thư ký hội Thừa sai Kitô Giáo về nạn khủng bố Hồi Giáo

Đây là cuộc đấu sống chết giữa những người Hồi Giáo và Kitô Giáo tại Nigeria. Những người Hồi Giáo toan chiếm hữu Châu Phi, cũng như chiếm hữu những nước khác trên thế giới. Đạo Hồi chỉ có một mục đích: Áp đặt tôn giáo của họ bằng bất cứ giá nào. Và các cơ quan bảo vệ nhân quyền đang ở đâu?

Các tín đồ Kitô giáo bị thiêu sống tại Nigeria: một cuộc tàn sát tập thể man rợ trước sự lãnh đạm của thế giới.

Thư Mục Vụ Năm Đức Tin của Hội Đồng Giám Mục Việt Nam

Kính gửi Cộng Đồng Dân Chúa tại Việt Nam,
Anh chị em rất thân mến trong Đức Kitô,

Hội Đồng Giám Mục Việt Nam họp Hội nghị thường niên kỳ II-2012 tại Tòa giám mục Thanh Hóa, từ ngày 8 đến 12 tháng 10 năm 2012. Từ hội nghị này, chúng tôi xin gửi đến anh chị em lời chào chan chứa tin yêu và hi vọng. Nguyện xin ân sủng Đức Giêsu Kitô Chúa chúng ta, tình yêu của Chúa Cha và ơn thông hiệp của Chúa Thánh Thần ở cùng tất cả anh chị em.
Trong thư này, chúng tôi muốn chia sẻ với anh chị em một vài thông tin về những sinh hoạt của Giáo Hội toàn cầu cũng như Giáo Hội Việt Nam, đồng thời cùng anh chị em suy tư về Năm Đức Tin như Đức Thánh Cha Bênêđictô XVI kêu gọi.


Tản mạn về cha Stêphanô Chân Tín


VRNs (04.12.2012) - Roma, Italia - Hồi những năm 1985-1988, trong khi Tòa Thánh đang sửa soạn tuyên phong hiển thánh cho 117 chân phúc tử đạo Việt Nam, báo đài nhà nước chộp lấy cơ hội đấy điên cuồng xuyên tạc, phản đối và kết án Công giáo. Không khí ấy lan toàn xã hội và tràn cả vào chốn học đường.

Lời nguyện mùa đông


Giữa giá rét của mùa đông
xin cho con gặp Chúa.
Giữa những long đong và bấp bênh
của phận người
xin cho con gần Chúa.
Giữa cảnh nghèo khó và trơ trụi
xin cho con thấy Chúa đi với con và hiểu con.