"Chấm này nối tiếp chấm kia, ngàn vạn chấm thành một đường dài. Phút này nối tiếp phút kia, muôn triệu phút thành một đời sống. Chấm mỗi chấm cho đúng, đường sẽ đẹp. Sống mỗi phút cho tốt, đời sẽ thánh." (Phanxicô Xaviê Nguyễn Văn Thuận)

Đức Bà các dân tộc - tước hiệu và kinh nguyện

V​ới tước hiệu và kinh nguyện "Đức Bà các dân tộc" ​Mẹ Maria sẽ cứu và đem lại hòa bình cho thế giới (thông điệp Amsterdam, Hòa Lan 1953)​

Hôm 30.05.2015 tôi đã tham dự ngày cầu nguyện tôn kính Mẹ Maria, Đức Bà các dân tộc, tại Düsseldorf, Đức quốc. Tôi thấy thông điệp rất quan trọng, cần thiết, khẩn cấp cho thời đại chúng ta và cần phải được phổ biến, để mọi người biết. Vì thế, nên tôi xin tóm lại nội dung, ý nghĩa, thông điệp quan trọng và kinh nguyện của Đức Mẹ hiện ra ở Amsterdam, Hòa Lan với bà Ida Peerdeman từ năm 1945-1959 với tước hiệu "Đức Bà các dân tộc", để gởi đến các anh chị em thiêng liêng trong Chúa và Mẹ Maria, những người con yêu dấu của Chúa và Mẹ Maria là Đức Bà các dân tộc.