"Chấm này nối tiếp chấm kia, ngàn vạn chấm thành một đường dài. Phút này nối tiếp phút kia, muôn triệu phút thành một đời sống. Chấm mỗi chấm cho đúng, đường sẽ đẹp. Sống mỗi phút cho tốt, đời sẽ thánh." (Phanxicô Xaviê Nguyễn Văn Thuận)

LIÊN LẠC

Linh mục Tuyên Úy:
Phaolô Phạm Văn Tuấn
Am Hohen Turm 4
31177 Harsum-Borsum
Tel.: 05127/5170
Email: phamvantuan@gmx.de
>>>Trung Tâm Mục Vụ Borsum
BAN ĐẠI DIỆN:

Lê Văn Hồng
Freiweide 34
21039 Börnsen
Tel. & Fax: 040/598680
Email: cdcghh@gmail.com

Nguyễn Thanh Bình
Tel.: 040/67999556Bùi Công Hiểu
Tel.: 040/67582369
Đoàn Thị Tuyết
Tel.: 040/7330344Trần Văn Tuân
Tel.: 040/6533828

========================
Đ
A CH CÁC THÁNH ĐƯỜNG

========================

St. Joseph
Witthoeffstr. 1-3
22041 Hamburg-Wandsbek
----------------------------
Mariae Himmelfahrt
Oldenfelder Str. 23
22143 Hamburg-Rahlstedt
----------------------------
St. Agnes
Jenfelder Allee 79
22045 Hamburg-Tonndorf
----------------------------
Heilig Geist
Rahlstedter Weg 13
22159 Hamburg-Farmsen
----------------------------
St. Martinus
Opfergasse 2
31177 Borsum-Harsum
----------------------------
St. Birgitta
Skandinaviendamm 342
24109 Kiel
----------------------------
St. Marien
Kurzer Kamp 2
25451 Quickborn
====================