"Chấm này nối tiếp chấm kia, ngàn vạn chấm thành một đường dài. Phút này nối tiếp phút kia, muôn triệu phút thành một đời sống. Chấm mỗi chấm cho đúng, đường sẽ đẹp. Sống mỗi phút cho tốt, đời sẽ thánh." (Phanxicô Xaviê Nguyễn Văn Thuận)

„Chúa ơi, hãy ban xuống cho Việt Nam thanh bình!”


Thánh Lễ Cộng Đoàn ngày 01.06.2014 vừa qua có sự hiện diện của bốn linh mục Việt Nam: Cha Giuse Nguyễn Trung Điểm, cựu tuyên úy của các Cộng Đoàn Công Giáo Việt Nam tại vùng Bắc Đức và cũng là người thành lập Cộng Đoàn Hamburg, cha Franz Nguyễn Ngọc Thủy SAC, là tuyên úy cho giáo dân Việt Nam tại TGP Paderborn và GP Essen, cha Giuse Phạm Văn Duy thuộc dòng Đa Minh, đang tu học tại dòng Đa Minh thuộc GP Hamburg và cha Phaolô Phạm Văn Tuấn là tuyên úy của Cộng Đoàn. Ngoài việc mừng trước lễ Bổn Mạng của Ca Đoàn Thánh Linh (vì ngày Lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống nhằm vào Đại Hội Công Giáo), Thánh Lễ đồng tế hôm nay mang một sắc thái đặc biệt vì mọi người hướng lòng về quê hương Việt Nam, nơi đang nằm trong một tình trạng vô cùng nguy hiểm.

Thư mời tham dự "Begegnungs-fest" tại Recklinghausen


Kính mời các Anh Chị Em về Recklinghausen tham dự ngày hội Việt Đức (Begegnungsfest) do tổ chức "Eine-Welt-Kreis St. Antonius" Recklinghausen cùng với Cộng Đoàn Công Giáo Việt Nam tại Recklinghausen thực hiện vào ngày Chúa Nhật, 06.07.2014.

Đặc biệt lần này có sự tham dự của ông bà Neudeck và một nữ bác sĩ đã làm việc trên tàu Cap Anamur.