"Chấm này nối tiếp chấm kia, ngàn vạn chấm thành một đường dài. Phút này nối tiếp phút kia, muôn triệu phút thành một đời sống. Chấm mỗi chấm cho đúng, đường sẽ đẹp. Sống mỗi phút cho tốt, đời sẽ thánh." (Phanxicô Xaviê Nguyễn Văn Thuận)

Sống phút hiện tại"Chấm này nối tiếp chấm kia
Ngàn vạn chấm thành một đường dài
Phút này nối tiếp phút kia
Muôn triệu phút thành một đời sống

Chấm mỗi chấm cho đúng
Đường sẽ đẹp
Sống mỗi phút cho tốt
Đời sẽ thánh."

(Cố HY Phanxicô Xaviê Nguyễn Văn Thuận)

Linh mục cầu nguyện và hát „tiếng lạ“ khi dâng Thánh Lễ?Một giáo dân đi dự khóa Canh Tân Đặc Sủng cho biết là có linh mục VN kia - khi dâng lễ cho họ - đã cầu nguyện và hát bằng “tiếng lạ” không ai hiểu được. Câu hỏi được đặt ra là“tiếng lạ” mà linh mục kia nói là tiếng gì và linh mục có được phép nói tiếng gì ngoài ngôn ngữ phụng vụ hay không?

Bộ sách ba tập “Chúa Giêsu thành Nazareth” đã hoàn tấtWHĐ (4.8.2012) – Đức giáo hoàng Bênêđictô XVI đã viết xong tập sách thứ ba của bộ sách ba tập Chúa Giêsu thành Nazareth, nói về thời thơ ấu của Chúa Giêsu.