"Chấm này nối tiếp chấm kia, ngàn vạn chấm thành một đường dài. Phút này nối tiếp phút kia, muôn triệu phút thành một đời sống. Chấm mỗi chấm cho đúng, đường sẽ đẹp. Sống mỗi phút cho tốt, đời sẽ thánh." (Phanxicô Xaviê Nguyễn Văn Thuận)

„Người“ hay „Ngài“?


1.Sau khi công bố cuốn Nghi thức Thánh lễ, bản dịch mới, được Bộ Phụng Tự và Kỷ Luật Bí Tích phê chuẩn ngày 10/05/2005 và Hội Đồng Giám Mục Việt Nam công bố buộc phải thi hành từ lễ Phục Sinh 2006 (16/04/2006), đã có nhiều bài viết và các đóng góp phê bình, trong số đó có nhiều ý kiến liên quan đến việc sử dụng hai đại danh từ Người và Ngài thay cho các danh xưng Thiên Chúa ở ngôi thứ hai hoặc thứ ba.
 

Người phụ nữ chôn cất gần 60.000 thai nhi

Chị Anna Nguyễn Thị Nhiệm đứng bên các ngôi mộ thai nhi

November 2012 | Mỗi ngày sau khi tham dự giờ kính Lòng Chúa Thương Xót lúc ba giờ chiều tại nhà thờ, chị Anna Nguyễn Thị Nhiệm lại đạp xe ra nghĩa trang cách nhà độ 500 mét để an táng thai nhi.

Đức tin không chống lại lý trí, nhưng cộng tác với khoa học để mưu cầu thiện ích cho con người

Cầu vòng trên hồ Zürich (Barbara Ludwig 2012)

Vatican - Đức tin công giáo không trái nghịch với lý trí. Trái lại nó kiếm tìm sự hiểu biết, nó được thao luyện với lý trí, nó suy tư, mời gọi suy tư và nâng đỡ khoa học để mưu cầu thiện ích của con người.