"Chấm này nối tiếp chấm kia, ngàn vạn chấm thành một đường dài. Phút này nối tiếp phút kia, muôn triệu phút thành một đời sống. Chấm mỗi chấm cho đúng, đường sẽ đẹp. Sống mỗi phút cho tốt, đời sẽ thánh." (Phanxicô Xaviê Nguyễn Văn Thuận)

Các Thánh là ai vậy?


Ngày 01.11. cùng với toàn thể Giáo Hội chung ta mừng kính trọng thể Các Thánh Nam Nữ ở trên trời, là ngày hội lớn, ngày vui mừng hân hoan của tất cả mọi thành phần con cái trong đại gia đình Giáo Hội. Mừng kính các thánh, nghĩa là mừng kính những người đang sống sự sống của Thiên Chúa, những vị đang hưởng phúc vinh quang tràn đầy trước tòa cao sang của Chúa Ba Ngôi trên thiên đàng.

Người Công Giáo Việt Nam biểu tình đòi trả lại đất cho Giáo Hội

Một buổi thắp nến cầu nguyện cho Công lý và Sự thật ở nhà thờ Thái Hà (Ảnh: http://thanhnienconggiao.wordpress.com)

28.10.2014 | Theo các linh mục và giáo dân vào thứ Sáu, một nhóm người Công giáo Việt Nam đã tổ chức một cuộc biểu tình hiếm hoi đòi các quan chức địa phương tại thủ đô Hà Nội ngăn chặn việc lấp hồ trên phần đất họ nói thuộc về giáo xứ.