"Chấm này nối tiếp chấm kia, ngàn vạn chấm thành một đường dài. Phút này nối tiếp phút kia, muôn triệu phút thành một đời sống. Chấm mỗi chấm cho đúng, đường sẽ đẹp. Sống mỗi phút cho tốt, đời sẽ thánh." (Phanxicô Xaviê Nguyễn Văn Thuận)

Võ sĩ samurai Nhật đang được xem xét tôn phong thánh

Takayuma Ukon từ bỏ của cải và chấp nhận bị ngược đãi vì đức tin. Ảnh: Andrea Gagliarducci

Takayama Ukon, võ sĩ samurai người Nhật ở thế kỷ 16 chấp nhận đi sống lưu vong chứ không chịu từ bỏ đạo Công giáo, đang được xem xét tôn phong thánh vì lòng trung thành với Chúa Kitô và Giáo Hội.
Hội Đồng Giám Mục Nhật Bản đã đệ đơn dài 400 trang lên Thánh Bộ Phong Thánh xin tôn phong chân phước cho võ sĩ samurai này vào năm 2013.

“Gieo thói quen… gặt số phận!”


Thói quen là những việc làm thường xuyên, lặp đi lặp lại và đôi khi bạn không ý thức được điều đó. Có những thói quen tốt như tập thể dục điều độ, lên kế hoạch trước khi hành động, tôn trọng người khác… Nhưng cũng có những thói quen xấu như nói xấu người khác, suy nghĩ tiêu cực, tự ti… Một vài thói quen khác vô thưởng vô phạt như tắm đêm, ăn trễ, đọc báo ngược từ trang cuối đến trang đầu…