"Chấm này nối tiếp chấm kia, ngàn vạn chấm thành một đường dài. Phút này nối tiếp phút kia, muôn triệu phút thành một đời sống. Chấm mỗi chấm cho đúng, đường sẽ đẹp. Sống mỗi phút cho tốt, đời sẽ thánh." (Phanxicô Xaviê Nguyễn Văn Thuận)

Lựa chọn


Sống ở đời, mỗi người có những ý thích khác nhau. Đúng là ‘trăm người trăm ý’. Chúng ta không phán đoán rằng ai đúng hay ai sai. Niềm vui thỏa mãn những ước mơ có nhiều điều dị biệt. Ý nghĩa đời người rất phong phú qua những quan điểm và hành xử của mỗi cá nhân. Để tâm quan sát một chút, chúng ta nhận thấy có những lý lẽ mà chỉ người trong cuộc mới có thể hiểu được.

Hôn nhân thành hình từ lúc nào?


Trong nhiều ngôn ngữ, “hôn nhân” (matrimonium, marriage) vừa ám chỉ sự “kết hôn” (sự thành lập hôn nhân) vừa ám chỉ “cộng đồng hôn nhân” (hai người nên vợ nên chồng). Sự “kết hôn” là nguyên nhân tạo ra “cộng đồng hôn nhân”. Để phân biệt hai khía cạnh ấy, thần học đã tạo ra hai thuật ngữ: matrimonium in fieri (sự kết hôn), và matrimonium in factum esse (cộng đồng vợ chồng, tức là gia đình). Sự kết hôn diễn ra trong giây phút: khi hai người nam nữ bày tỏ sự thoả thuận lấy nhau; cộng đồng là một thực tại kéo dài. Sự kết hôn là một “hành vi”; cộng đồng là một “thực trạng bền vững”.