"Chấm này nối tiếp chấm kia, ngàn vạn chấm thành một đường dài. Phút này nối tiếp phút kia, muôn triệu phút thành một đời sống. Chấm mỗi chấm cho đúng, đường sẽ đẹp. Sống mỗi phút cho tốt, đời sẽ thánh." (Phanxicô Xaviê Nguyễn Văn Thuận)

Thời gian, tình bạn và lời nói


Chúng ta được ban cho thời gian để sử dụng, chứ không phải để giết chúng.


Câu chuyện 1: Giá trị của thời gian

Một kỹ sư đã tính được rằng với một thanh sắt nặng 5kg, chúng ta có thể làm được một trong các việc sau đây:
- Nếu làm đinh sẽ bán được 10 USD.
- Nếu làm kim may sẽ bán được 300 USD.
- Còn nếu dùng làm những cái lò xo đồng hồ sẽ đem lại 25.000 USD

Kiến trúc tôn giáo trong tâm thức người Việt

Đình Đình Bảng

Việt Nam là cái nôi của nền văn minh lúa nước nên cuộc sống định canh định cư đã được định hình từ lâu trong đời sống của cư dân nông nghiệp, và cũng chính vì vậy mà ngôi nhà có một giá trị quan trọng đặc biệt trong tâm thức của người Việt. Ngôi nhà chính là cái tổ ấm bảo vệ con người trước những khắc nghiệt của thiên nhiên và là yếu tố đảm bảo cho một cuộc sống định cư ổn định.