"Chấm này nối tiếp chấm kia, ngàn vạn chấm thành một đường dài. Phút này nối tiếp phút kia, muôn triệu phút thành một đời sống. Chấm mỗi chấm cho đúng, đường sẽ đẹp. Sống mỗi phút cho tốt, đời sẽ thánh." (Phanxicô Xaviê Nguyễn Văn Thuận)

Xin ban cho con sự bình thản


Lạy Chúa, xin ban cho con sự bình thản,
để chấp nhận những điều con không thể thay đổi được,
 

‘Loạn thánh, loạn thần’ ở VN tới mức nào?

Nguyễn Sinh Cung, tức Hồ Chí Minh, từ một đảng viên cộng sản vô thần, phá đổ hết chùa chiền tại miền Bắc khi còn sống, tiêu diệt Phật Giáo TN tại miền Nam, nay ngồi chễm trệ trên bàn thờ để tăng ni phật tử xì xụp lạy vái

Cách đây mười mấy năm, có hôm tôi đi về tối thấy trên góc phố Hàng Bột (nay là đường Tôn Đức Thắng) đoạn cắt với phố Nguyễn Thái Học, Hà Nội, ngay trên lề đường sáng trưng nhang đèn, người đông đen khấn vái xì xụp. Hỏi thì biết đoạn ấy ngày xưa gọi là miếu hai cô, thờ hai cô gái nghe đồn là lao đầu vào xe điện chết hồi đầu thế kỷ 20. Đến tận năm ngoái, thành phố cho rước bát hương vào đền thờ và phá bục thờ ở lề đường đi, quây rào và cho người túc trực ở đó, dân vẫn đến cúng vái.