"Chấm này nối tiếp chấm kia, ngàn vạn chấm thành một đường dài. Phút này nối tiếp phút kia, muôn triệu phút thành một đời sống. Chấm mỗi chấm cho đúng, đường sẽ đẹp. Sống mỗi phút cho tốt, đời sẽ thánh." (Phanxicô Xaviê Nguyễn Văn Thuận)

Ba con đường dẫn đến nhận thức về Thiên ChúaRadio Vatican - Trong buổi tiếp kiến chung 9 ngàn tín hữu hành hương sáng thứ tư, 14-11-2012, Đức Thánh Cha Biển Đức 16 đã trình bày về 3 con đường dẫn đến nhận thứ về sự hiện hữu của Thiên Chúa. Trong khi chờ đợi ĐTC đến Đại thính đường Phaolô 6, danh sách các phái đoàn đã được xướng lên và giới thiệu với mọi người, và các ca đoàn hiện cũng trình diễn những bài ca ngắn. Lúc 10 giờ 40, ĐTC tiến vào Đại thính đường giữa tiếng vỗ tay reo hò chào mừng của mọi người. Và trong bài huấn giáo tiếp đó, ĐTC tiếp tục loạt bài về năm đức tin. Ngài đặc biệt quảng diễn 3 con đường dẫn đến sự nhận biết Thiên Chúa:

Bài huấn giáo của Đức Thánh Cha

Anh chị em thân mến,

Thành kính phân ưu


Nhận được tin buồn 
ông Antôn Nguyễn văn Tôn,
là thành viên sáng lập Nhóm Chia Sẻ Lời Chúa, thành viên của Ban Phụng Vụ và là một tín hữu tích cực của Cộng Đoàn Công Giáo Hamburg

đã qua đời ngày 13.11.2012 tại Hamburg, Đức Quốc, hưởng thọ 76 tuổi.

Cáo Phó

„Ta là sự sống lại và là sự sống. Ai tin Ta, dầu chết cũng sẽ được sống.“ (Ga 11,25)
 

Trong niềm tin vào Chúa Kitô Phục Sinh gia đình chúng tôi trân trọng báo tin cùng Quý Cha, các Hội Đoàn, Quý Ông Bà Anh Chị Em và thân bằng quyến thuộc, chồng, cha, ông nội, ông ngoại của chúng tôi là

ông Antôn Nguyễn Văn Tôn
sinh ngày 26.06.1936 tại Hà Nội, Việt Nam
đã được Chúa gọi về ngày 13.11.2012 tại Hamburg, Đức Quốc, hưởng thọ 76 tuổi.