"Chấm này nối tiếp chấm kia, ngàn vạn chấm thành một đường dài. Phút này nối tiếp phút kia, muôn triệu phút thành một đời sống. Chấm mỗi chấm cho đúng, đường sẽ đẹp. Sống mỗi phút cho tốt, đời sẽ thánh." (Phanxicô Xaviê Nguyễn Văn Thuận)

Thành kính phân ưu


Nhận được tin buồn 
ông Antôn Nguyễn văn Tôn,
là thành viên sáng lập Nhóm Chia Sẻ Lời Chúa, thành viên của Ban Phụng Vụ và là một tín hữu tích cực của Cộng Đoàn Công Giáo Hamburg

đã qua đời ngày 13.11.2012 tại Hamburg, Đức Quốc, hưởng thọ 76 tuổi.

Cộng Đoàn Công Giáo Hamburg xin chân thành phân ưu cùng gia đình bà Nguyễn Văn Tôn. Nguyện xin Thiên Chúa đón linh hồn Antôn vào vòng tay yêu thương của Ngài trên Nước Trời. Cộng Đoàn Công Giáo Hamburg xin hiệp ý cầu nguyện cho linh hồn Antôn. Xin Thiên Chúa và Mẹ Maria luôn chúc lành và ban nhiều hồng ân cho gia đình tang quyến.

Thành kính phân ưu
Cộng Đoàn Công Giáo Hamburg