"Chấm này nối tiếp chấm kia, ngàn vạn chấm thành một đường dài. Phút này nối tiếp phút kia, muôn triệu phút thành một đời sống. Chấm mỗi chấm cho đúng, đường sẽ đẹp. Sống mỗi phút cho tốt, đời sẽ thánh." (Phanxicô Xaviê Nguyễn Văn Thuận)

Hãy bước đi trong tình bác ái


“Anh em hãy bước đi trong tình bác ái”
(E-phê-xô 5, 2)

Trong lời này chứa đựng tất cả luân lý Kitô giáo. Hành động của con người, nếu muốn được như Thiên Chúa nghĩ khi Người tạo dựng nên ta, và như vậy đích thực là hành động của con người, thì phải được tình yêu làm sinh động. Cuộc hành trình – ám chỉ về cuộc sống – để đạt đến mục đích thì phải được hướng dẫn bởi tình yêu, là điều tóm tắt toàn thể lề luật.

Kỳ thị


Kỳ thị có nhiều cấp độ, đôi khi rất khó có thể nhận ra vì quá tinh vi. Kỳ thị trong xã hội thì đã rõ, nhưng người ta còn kỳ thị vì khác tôn giáo, thậm chí người ta vẫn tỏ ra quan liêu và kỳ thị ngay trong những người cùng tôn giáo vì cho rằng chức vụ này “cao” hoặc “thấp” hơn chức vụ nọ. “Cao” hơn thì có “quyền” hơn. Việt ngữ gọi là “quyền hành”. Hay thật! Cũng chỉ vì có “quyền” nên người ta cậy “thế”, rồi ngang nhiên “hành” người khác!