"Chấm này nối tiếp chấm kia, ngàn vạn chấm thành một đường dài. Phút này nối tiếp phút kia, muôn triệu phút thành một đời sống. Chấm mỗi chấm cho đúng, đường sẽ đẹp. Sống mỗi phút cho tốt, đời sẽ thánh." (Phanxicô Xaviê Nguyễn Văn Thuận)

Con số 40 huyền nhiệm trong Thánh Kinh


(Lễ Tro 1/3/17 khởi đầu 40 ngày Mùa Chay Thánh)


“ Hỡi người hãy nhớ mình là Tro Bụi và sẽ trở về Bụi Tro ” (Sáng thế.3 : 19b)
40 ngày ăn chay xám hối gột rửa tâm hồn,
40 ngày cầu nguyện chờ mong mừng Chúa Phục Sinh.

Vì sao người Do Thái phiêu bạt khắp nơi mà không có người ăn mày?


Trong hơn 2000 năm, người Do Thái ly biệt quê hương và tản mạn đi khắp mọi khu vực của trái đất. Mãi đến năm 1947, khi chiến tranh thế giới thứ 2 chấm dứt, người Do Thái mới trở về đất nước của mình. Nhưng mà, là một dân tộc dù phải lang bạt hơn 2000 năm, nhưng Do Thái lại là dân tộc “độc nhất vô nhị” không có người ăn mày.

Thành kính phân ưu


Nhận được tin buồn
Bà Maria Hoàng Văn Hào
Nhũ danh Lê Thị Trọng

là thân mẫu và nhạc mẫu của anh chị Hoàng Thị Út và Đỗ Thạch Lân, thành viên của Cộng Đoàn Công Giáo Hamburg,