"Chấm này nối tiếp chấm kia, ngàn vạn chấm thành một đường dài. Phút này nối tiếp phút kia, muôn triệu phút thành một đời sống. Chấm mỗi chấm cho đúng, đường sẽ đẹp. Sống mỗi phút cho tốt, đời sẽ thánh." (Phanxicô Xaviê Nguyễn Văn Thuận)

Thành kính phân ưu


Nhận được tin buồn
Bà Maria Hoàng Văn Hào
Nhũ danh Lê Thị Trọng

là thân mẫu và nhạc mẫu của anh chị Hoàng Thị Út và Đỗ Thạch Lân, thành viên của Cộng Đoàn Công Giáo Hamburg,


đã qua đời ngày 20.02.2017,
tại Việt Nam
hưởng thọ 85 tuổi.

Cộng Đoàn Công Giáo Hamburg xin chân thành chia buồn cùng gia đình anh chị Lân. Nguyện xin Thiên Chúa đón linh hồn bà Maria vào Nước Chúa. Cộng Đoàn Công Giáo Hamburg xin hiệp ý cầu nguyện cho linh hồn bà. Xin Thiên Chúa đón bà vào vòng tay của Ngài trên cõi vĩnh hằng. và xin Ngài, Mẹ Maria, Thánh Cả Giuse và thánh Đaminh ban nhiều hồng ân xuống cho tang quyến và luôn đồng hành với tang quyến.

Thành kính phân ưu
Cộng Đoàn Công Giáo Hamburg