"Chấm này nối tiếp chấm kia, ngàn vạn chấm thành một đường dài. Phút này nối tiếp phút kia, muôn triệu phút thành một đời sống. Chấm mỗi chấm cho đúng, đường sẽ đẹp. Sống mỗi phút cho tốt, đời sẽ thánh." (Phanxicô Xaviê Nguyễn Văn Thuận)

Mầu nhiệm kẻ phản bội


Giuđa (bên phải) rời khỏi bữa ăn tối. Tranh của Carl Bloch vẽ cuối thế kỷ XIX

Trình thuật rửa chân cho thấy có hai cách ứng xử khác nhau của con người trước hồng ân, thể hiện qua hành động của Giuđa và Phêrô. Ngay sau khi khuyên bảo hãy theo gương của Người, Đức Giêsu bắt đầu nói về Giuđa. Gioan bảo ta về điều này rằng Đức Giêsu cảm thấy tâm hồn xao xuyến và chứng thực: “Thật, Thầy bảo thật anh em: có một người trong anh em sẽ nộp Thầy” (Ga 13,21).

Tòa Thánh phát hành sứ điệp mừng lễ Phật Đản



UCANews 05.04.2012 | Tòa Thánh khen ngợi Phật giáo làm cho xã hội thấm nhuần tinh thần phi bạo lực và từ bi trong sứ điệp thường niên nhân dịp lễ Phật Đản.

Tại sao người Công Giáo hiểu Sinh Thì là chết mà không phải là sống?


Kinh sách Công Giáo Việt Nam có một từ ngữ gây nhiều thắc mắc. Đó là từ Sinh Thì. Trong khi người Việt nói chung hiểu Sinh Thì là lúc sống thì người Công Giáo Việt Nam lại hiểu Sinh Thì là lúc chết. Bài viết này nhằm góp phần giải thích tại sao người Công Giáo hiểu Sinh Thì là chết.

Đoàn điều tra 'không phải của Vatican'


TGM Nguyễn Văn Thuận làm Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh Công lý và Hòa bình trước khi được phong Hồng Y

BBC | Tòa thánh Vatican xác nhận xảy ra trục trặc với phái đoàn điều tra phong Chân phước cho Hồng y Nguyễn Văn Thuận, nhưng nói đây không phải là đoàn đại diện của Tòa thánh.