"Chấm này nối tiếp chấm kia, ngàn vạn chấm thành một đường dài. Phút này nối tiếp phút kia, muôn triệu phút thành một đời sống. Chấm mỗi chấm cho đúng, đường sẽ đẹp. Sống mỗi phút cho tốt, đời sẽ thánh." (Phanxicô Xaviê Nguyễn Văn Thuận)

Hội Bác Ái Vinh Sơn, Đức Quốc, tổ chức Thánh Lễ cầu nguyện cho các thai nhi bị sát hại


Chiều ngày 13.07.2013 vào lúc 15 giờ tại thánh đường thánh Gioan thuộc tỉnh Mönchengladbach Hội Bác Ái Vinh Sơn đã tổ chức tôn vương Lòng Chúa Thương Xót tiếp theo là một Thánh Lễ cầu đặc biệt cho các thai nhi bị sát hại trên quê hương Việt Nam và toàn thế giới.