"Chấm này nối tiếp chấm kia, ngàn vạn chấm thành một đường dài. Phút này nối tiếp phút kia, muôn triệu phút thành một đời sống. Chấm mỗi chấm cho đúng, đường sẽ đẹp. Sống mỗi phút cho tốt, đời sẽ thánh." (Phanxicô Xaviê Nguyễn Văn Thuận)

Thành kính phân ưu


Nhận được tin buồn
Bà Đỗ Thị Bông

là chị ruột của anh Đỗ Thạch Lân và là chị dâu của chị Hoàng Thị Út thành viên trong Cộng Đoàn Công Giáo Việt Nam tại Hamburg

đã qua đời ngày 06.04.2015
tại Phan Thiết, Việt Nam 
hưởng dương 57 tuổi. 

Món quà kỳ diệu và linh thiêng của hơi thở


Trong cuộc sống,

* Nếu bạn đang lo toan, biết trước những điều sắp xảy đến, khó có thể vượt qua... hãy hít thở thật sâu, bạn sẽ lấy lại sự bình tâm.

* Nếu bạn cảm thấy công việc quá căng thẳng…, hãy hít thở thật sâu, bạn sẽ giải tỏa được bức xúc.

Phục Sinh

Chúa đã phục sinh, Halleluja!

"Viên đá thợ xây loại bỏ, đã trở thành tảng đá góc!" 
(TV 117, 22)