"Chấm này nối tiếp chấm kia, ngàn vạn chấm thành một đường dài. Phút này nối tiếp phút kia, muôn triệu phút thành một đời sống. Chấm mỗi chấm cho đúng, đường sẽ đẹp. Sống mỗi phút cho tốt, đời sẽ thánh." (Phanxicô Xaviê Nguyễn Văn Thuận)

Thành kính phân ưu


Nhận được tin buồn
Bà Đỗ Thị Bông

là chị ruột của anh Đỗ Thạch Lân và là chị dâu của chị Hoàng Thị Út thành viên trong Cộng Đoàn Công Giáo Việt Nam tại Hamburg

đã qua đời ngày 06.04.2015
tại Phan Thiết, Việt Nam 
hưởng dương 57 tuổi. 

Cộng Đoàn Công Giáo Hamburg xin chân thành chia buồn cùng gia đình anh chị Út và Lân. Nguyện cầu hương hồn bà Đỗ Thị Bông sớm siêu thoát về nơi an lạc đời đời. Cộng Đoàn Công Giáo Hamburg xin hiệp ý cầu nguyện cho bà Bông, và xin Thiên Chúa, Mẹ Maria, Thánh Cả Giuse và thánh Giuse Khang ban nhiều hồng ân xuống cho gia đình anh chị Út Lân cũng như tang quyến.

Thành kính phân ưu
Cộng Đoàn Công Giáo Hamburg