"Chấm này nối tiếp chấm kia, ngàn vạn chấm thành một đường dài. Phút này nối tiếp phút kia, muôn triệu phút thành một đời sống. Chấm mỗi chấm cho đúng, đường sẽ đẹp. Sống mỗi phút cho tốt, đời sẽ thánh." (Phanxicô Xaviê Nguyễn Văn Thuận)

Sống thành công


Trong cuộc sống, bạn hãy nhớ những điều sau đây...

Chấp nhận: Hãy biết chấp nhận người khác, con người thật của họ và những lựa chọn của họ cho dù có khi bạn khó mà hiểu được niềm tin, động cơ hay hành động của họ.

Ngày Họp Mặt Giới TrẻĐối tượng tham gia – Zielgruppen:
- Các bạn trẻ Công Giáo Việt Nam từ 16 tuổi, sống tại Hamburg và các vùng lân cận.
Alle vietnamesischen katholischen Jugendlichen und Junggebliebenen ab 16 aus Hamburg und Umgebung.
- Các phụ huynh và các bậc trung niên quan tâm đến giới trẻ.

Thánh giá


LỄ KÍNH THÁNH GIÁ (14 tháng 9) (Ds 21, 4-9; Phil 2, 6-11; Ga 3, 13-17).

Hằng năm vào chiều Thứ Sáu Tuần Thánh, Giáo Hội cử hành long trọng nghi thức Suy Tôn Thánh Giá. Chủ tế nâng cao Thánh Giá và xướng: "Đây là cây gỗ giá, nơi treo Đấng Cứu Độ trần gian." Cộng Đoàn dân Chúa cùng thưa: "Chúng ta hãy đến thờ lạy." Sau đó, mọi người tiến lên hôn kính Thánh Giá. Tùy theo phong tục và truyền thống mỗi địa phương, có nơi tín hữu bái quỳ hôn kính Thánh Giá và có nơi hôn kính tượng Chúa Kitô hay hôn chân Chúa.