"Chấm này nối tiếp chấm kia, ngàn vạn chấm thành một đường dài. Phút này nối tiếp phút kia, muôn triệu phút thành một đời sống. Chấm mỗi chấm cho đúng, đường sẽ đẹp. Sống mỗi phút cho tốt, đời sẽ thánh." (Phanxicô Xaviê Nguyễn Văn Thuận)

Những cơn cám dỗ


Có nhiều người thắc mắc: Ăn chay là gì? Phải chăng là để dằn vặt thân xác, hành khổ con người cho Chúa vui lòng? Hỏi như vậy là chưa hiểu đạo, chưa hiểu hết ý nghĩa của việc ăn chay. Chúa đâu phải quá độc ác, bệnh hoạn, vui lòng khi thấy con người chịu khốn khổ. Ăn chay một phần để hy sinh đền tội, nhưng mục đích chính của việc ăn chay là để thao luyện tâm hồn chống lại quỷ dữ.

“Anh em không thể vừa làm tôi Thiên Chúa vừa làm tôi tiền của.”

Nguồn: UCANews

Đức Thánh Cha viết thư gửi các gia đình Công giáo trên toàn thế giới

Ảnh: neneo/Shuterstock.com

(27.02.2014) “Các gia đình thân mến, qua bức thư này tôi muốn vào tận nhà anh chị em để nói về một sự kiện, như đã biết, sẽ diễn ra tại Vatican vào tháng 10 tới. Đó là Thượng Hội đồng Giám mục ngoại thường, được triệu tập để thảo luận chủ đề “thách thức mục vụ về gia đình trong bối cảnh Phúc Âm hóa”.

Vấn nạn „conglyvasuthat.wordpress.com“ Lý Thanh Trực & Co.

"Sự thật" viết bằng tiếng Nhật

(05.03.2014) - Liên quan đến chuyện cha Winkens, chánh xứ Mariae Himmelfahrt tại Hamburg-Rahlstedt không cho phép, và cha tuyên úy Phạm Văn Tuấn không đồng ý việc cha Phạm Cao Quý dâng Thánh Lễ (Eucharistiefeier), nhưng chỉ cho phép cử hành nghi thức cầu nguyện (Wortgottesdienst) theo ý nguyện của nhóm „Bạn Đặng Xuân Diệu“ để “cầu nguyện cho những tù nhân lương tâm đang bị giam cầm trong ngục tù cộng sản tại Việt Nam” vào ngày 08.09.2013 tại Thánh Đường Mariae Himmelfahrt, trang web „conglyvasuthat.wordpress.com“ đã cho đăng nhiều bài viết của tác giả Lý Thanh Trực cũng như của tác giả Lily. Tác giả Lý Thanh Trực cũng đã cho đăng hai lá thư của hai cha Tuấn và cha Quý viết cho những người có liên quan đến sự việc – trong đó không có tên tác giả Lý Thanh Trực. Từ những bài viết này nhiều người khác cũng tham gia viết „comments“ đưa ra nhiều quan điểm khác nhau về sự việc.