"Chấm này nối tiếp chấm kia, ngàn vạn chấm thành một đường dài. Phút này nối tiếp phút kia, muôn triệu phút thành một đời sống. Chấm mỗi chấm cho đúng, đường sẽ đẹp. Sống mỗi phút cho tốt, đời sẽ thánh." (Phanxicô Xaviê Nguyễn Văn Thuận)

Nhóm Thiện Chí Truyền Thông Chúa Cứu Thế mời đồng hương gặp gỡ tại Hamburg


Thiện Chí Truyền Thông Chúa Cứu Thế Việt Nam 
38 Kỳ Đồng
Vietnamese Redemptorists’ News (VRNs)

THƯ MỜI

Một tâm hồn mến yêu Chúa và khắc khoải với quê hương Việt nam thì luôn mơ ước tìm thấy một nhịp cầu nối kết Niềm Tin với Thiên Chúa, lòng ái quốc với quê hương và giấc mơ với hiện thực. Dòng Chúa Cứu Thế Việt Nam xin được làm nhịp cầu đó.

Sàng lọc trước khi sinh


VRNs (14.02.2014) – Sài Gòn – Lại thêm một mỹ từ được sử dụng trong nạo phá thai, đó là “Sàng lọc trước sinh”. Cách đây vài ba năm, tôi đã có dịp đề cập tới cụm từ “Hút điều hòa” phải hiểu đúng nghĩa là phá thai sớm, nay thì cụm từ “sàng lọc trước sinh” cũng chính là tội ác giết người, tội ác giết thai nhi.