"Chấm này nối tiếp chấm kia, ngàn vạn chấm thành một đường dài. Phút này nối tiếp phút kia, muôn triệu phút thành một đời sống. Chấm mỗi chấm cho đúng, đường sẽ đẹp. Sống mỗi phút cho tốt, đời sẽ thánh." (Phanxicô Xaviê Nguyễn Văn Thuận)

Nhóm Thiện Chí Truyền Thông Chúa Cứu Thế mời đồng hương gặp gỡ tại Hamburg


Thiện Chí Truyền Thông Chúa Cứu Thế Việt Nam 
38 Kỳ Đồng
Vietnamese Redemptorists’ News (VRNs)

THƯ MỜI

Một tâm hồn mến yêu Chúa và khắc khoải với quê hương Việt nam thì luôn mơ ước tìm thấy một nhịp cầu nối kết Niềm Tin với Thiên Chúa, lòng ái quốc với quê hương và giấc mơ với hiện thực. Dòng Chúa Cứu Thế Việt Nam xin được làm nhịp cầu đó.

Được khích lệ từ Văn Phòng Truyền Thông DCCT, 38 Kỳ Đồng Việt Nam và Nhóm Thiện Chí VRNs USA, Linh Mục Hồ Quang Lâm, DCCT Việt Nam, từ Pháp sẽ ghé Hamburg thăm và chia sẻ một số những hoạt động khẩn thiết của nhà dòng tại Việt Nam như:

* Bảo Vệ Sự Sống
* Truyền Giáo Trên Vùng Cao Nguyên
* Phòng Công Lý & Hoà Bình và
* Ngành Truyền Thông, VRNs.

Nhân cơ hội này, Nhóm Thiện Chí Truyền Thông Chúa Cứu Thế Việt Nam xin kính mời Quý Vị và các bạn trẻ bớt chút thì giờ đến với buổi gặp gỡ để cùng lắng nghe, chia sẻ và chạnh lòng thương quê hương đất tổ và cùng đồng cảm với ưu tư của nhà dòng và Giáo Hội. Cũng xin kính mời tất cả ở lại dùng bữa cơm thân mật do Nhóm Thiện Chí VRNs khoản đãi.

Thời gian & Địa điểm:
Thứ Bảy 15.02.2014
Từ 15:30 giờ – đến 19 giờ
Jenfelder Grundschule
Jenfelder Str. 252 – 22045 Hamburg


Đây là cơ hội để sưởi ấm lòng mình và cùng khêu lên ngọn lửa [yêu] Thiên Chúa và quê hương đang âm ỷ trong tim mỗi người. Hẹn gặp Quý Vị để cùng thắp sáng lên ngọn lửa YÊU.

Kính thư
Nguyễn Thị Kiều Hạnh
Thay mặt nhóm TCVRNs
Điện Thoại Liên Lạc: 04101770597 hoặc 04010209373
Điện Thư: kieuhanh@onlinehome.de
www.chuacuuthe.com / www.ducme.tv / youtube: ducme.tv
VRNs PO BOX 841633 HOUSTON TX 77284-1633 TEL: 281-619-7400
VRNsVetdauloang@gmail.com / contact@ducmetv.com