"Chấm này nối tiếp chấm kia, ngàn vạn chấm thành một đường dài. Phút này nối tiếp phút kia, muôn triệu phút thành một đời sống. Chấm mỗi chấm cho đúng, đường sẽ đẹp. Sống mỗi phút cho tốt, đời sẽ thánh." (Phanxicô Xaviê Nguyễn Văn Thuận)

Suy niệm đàng Thánh Giá với ĐTC Phanxicô


ROMA | Lúc quá 21 giờ tối thứ sáu Tuần Thánh 03.04.2015, ĐTC Phanxicô sẽ chủ sự buổi đi đàng Thánh Giá trọng thể tại Hý trường Colosseo ở Roma. Bài suy niệm cho buổi đi đàng thánh giá năm nay do Đức Cha Renato Corti, nguyên GM giáo phận Novara, bắc Italia, biên soạn. Năm nay ngài 79 tuổi (1936). Thụ phong Giám Mục năm 1981 và được mời giảng tĩnh tâm mùa chay năm 2005 tại Vatican với sự tham dự của ĐTC Gioan Phaolô 2 và các chức sắc Tòa Thánh.

Thành kính phân ưu


Nhận được tin buồn
Ông Phêrô Hà Văn Đông

là anh ruột của bà Đoàn Thị Tuyết, thành viên Ban Đại Diện của Cộng Đoàn Công Giáo Việt Nam tại Hamburg

đã qua đời ngày 31.03.2015
tại München, Đức Quốc,
hưởng thọ 60 tuổi.

Những biến thái của gia đình theo giòng thời gian


Gia đình vẫn được nhìn nhận là chiếc nôi và môi trường giáo dục đầu tiên của con người. Trong ý nghĩa đó gia đình là tế bào nền tảng của tất cả mọi xã hội. Nếu thiếu vắng gia đình lành mạnh thì không thể có xã hội sung mãn được. Nhìn lại quá trình lịch sử, chúng ta thấy có khá nhiều mô hình gia đình, quan niệm hôn nhân và ngay cả cách thế yêu đương khác nhau.