"Chấm này nối tiếp chấm kia, ngàn vạn chấm thành một đường dài. Phút này nối tiếp phút kia, muôn triệu phút thành một đời sống. Chấm mỗi chấm cho đúng, đường sẽ đẹp. Sống mỗi phút cho tốt, đời sẽ thánh." (Phanxicô Xaviê Nguyễn Văn Thuận)

Lời nguyện Mùa Chay


Con vẫn nói tiếng thơ là tiếng lòng
Là kinh nguyện của đời con dâng Chúa
Một hôm giật mình, thấy thơ con diêm dúa
Đọc lại “tiếng lòng”, thấy xa lạ gì đâu…


Mùa Chay


Người Việt hiểu „ăn chay“ theo hai cách khác nhau. Theo truyền thống Phật Giáo thì „ăn chay“ khác với „ăn mặn“, nghĩa là khi ăn chay người ta không ăn động vật (và có khi cả những sản phẩm của thú vật như trứng, sữa…), mà chỉ ăn thực vật. Người Công Giáo hiểu „ăn chay“ là nhịn ăn hoặc bớt ăn, trong đó cũng có việc không ăn thịt. Giữ chay được hiểu là cách hãm mình, giảm thiểu những thèm muốn xuống mức tối đa.