"Chấm này nối tiếp chấm kia, ngàn vạn chấm thành một đường dài. Phút này nối tiếp phút kia, muôn triệu phút thành một đời sống. Chấm mỗi chấm cho đúng, đường sẽ đẹp. Sống mỗi phút cho tốt, đời sẽ thánh." (Phanxicô Xaviê Nguyễn Văn Thuận)

Người đi xây chín Bậc Phù Đồ


Ngày 31.05.2016 vừa qua Ông Tiến sĩ Rupert Neudeck đã từ trần sau một ca mổ tim ở bệnh viện ở Köln, để lại bao nhiêu nỗi thương tiếc không những cho gia đình, cho bạn bè, cho cộng sự của ông mà còn cho cả cộng đồng người Việt tỵ nạn trên toàn thế giới. Thay mặt Chi Hội Phât Tử Hamburg và Vùng Phụ Cận, chúng tôi xin chân thành gởi lời chia buồn với bà Christel Neudeck cùng ba người con của ông.

Rupert Neudeck và "Một con tàu cho Việt Nam"


Tôi vừa viết vào quyển sổ phúng điếu Tiến sĩ Rupert Neudeck: 
"Nur wenige Menschen sind wirklich lebendig und die, die es sind, sterben nie. Rupert, Auf Wiedersehen!" (Có rất ít người thật tình sống, và những người đã thật tình sống thì không bao giờ chết. Rupert, hẹn gặp lại anh!)