"Chấm này nối tiếp chấm kia, ngàn vạn chấm thành một đường dài. Phút này nối tiếp phút kia, muôn triệu phút thành một đời sống. Chấm mỗi chấm cho đúng, đường sẽ đẹp. Sống mỗi phút cho tốt, đời sẽ thánh." (Phanxicô Xaviê Nguyễn Văn Thuận)

Học yêu cuộc sống


"Không ai nói cuộc sống thật dễ dàng, mà chỉ có thể hứa hẹn một cuộc sống xứng đáng."
Tôi không còn nhớ rõ đã đọc được câu nói ấy ở đâu, nhưng nó cứ ám ảnh tôi từ ngày đó đến tận bây giờ. Để rồi mỗi lần, những người bạn, người em hỏi tôi rằng tôi lấy đâu ra nghị lực để đi qua những nhọc nhằn của cuộc sống một cách bình thường như thể tôi chưa hề biết đến nỗi đau là gì. Những lúc như vậy, tôi cười và nói với họ rằng tôi đã đi qua đủ nỗi đau cuộc đời nên có lẽ bây giờ tôi đã thấy ngày mai. Mà đúng là như thế thật, đâu ai nói cuộc sống dễ dàng, nhưng chẳng phải trong chúng ta, ai cũng muốn sống một cuộc sống xứng đáng đó hay sao?

“Mác-ta! Mác-ta! Chị băn khoăn lo lắng nhiều chuyện quá!... "

“Mác-ta! Mác-ta! Chị băn khoăn lo lắng nhiều chuyện quá! Chỉ có một chuyện cần thiết mà thôi” (Lc 10, 41-42)
 
 
Biết bao trìu mến khi tên Mác-ta, Mác-ta được lặp lại hai lần. Nhà Be-ta-ni-a, nằm ở cửa thành Giê-ru-sa-lem, là nơi Đức Giêsu thường dừng lại với các môn đệ của mình. Bên ngoài, ở phố, Người phải tranh luận, gặp phản đối và khước từ, trái lại ở đây có an bình và đón tiếp.