"Chấm này nối tiếp chấm kia, ngàn vạn chấm thành một đường dài. Phút này nối tiếp phút kia, muôn triệu phút thành một đời sống. Chấm mỗi chấm cho đúng, đường sẽ đẹp. Sống mỗi phút cho tốt, đời sẽ thánh." (Phanxicô Xaviê Nguyễn Văn Thuận)

Oh Maria | Sister Act

Lễ Đức Mẹ Hồn Xác Lên TrờiI. TIẾN TRÌNH TÍN ĐIỀU MẸ LÊN TRỜI

Theo hai cha Pohle và Scheeben, mấy thế kỷ đầu không có dấu tích gì về lòng tin Đức Mẹ Maria lên trời. Nhưng một cái quách (sarcophagus) đầu thế kỷ IV hiện ở nền nhà thờ Santa Engracia thành Saragossa (Tây Ban Nha) có bức chạm trổ hình Đức Mẹ lên trời. Và chứng tích của Thánh Epiphanô cho biết niềm tin Mẹ Maria bất tử và thân xác Mẹ vinh quang đã được truyền bá sâu rộng trong một ít giáo đoàn như Antiokia. Do xác tín và ngợi khen "Chức phẩm Thiên Mẫu" và "Đức Đồng Trinh" của Mẹ là hai căn nguyên bước vinh quang của Người, Thánh Epiphanô mở đường cho lòng tin và sự xác quyết của các Thánh Giáo phụ, các Đức Giáo hoàng, các Giám mục, các nhà thần học và toàn thể Giáo hội.

Ngày 15 tháng Tám: Kính Đức Mẹ lên trờiNgày hôm nay, chúng ta hân hoan mừng lễ Đức Mẹ lên trời, chúng ta chúc tụng những kỳ công mà Thiên Chúa đã thực hiện nơi Mẹ: ngay từ giây phút đầu tiên, Mẹ đã được ấp ủ giữ gìn, không vương chút tội truyền, xứng đáng với danh hiệu Mẹ Thiên Chúa, và khi cuộc sống ở trần gian này chấm dứt, Mẹ đã được đưa về trời cả hồn lẫn xác để hưởng ánh vinh quang bất diệt.

Thần Cảm Giả Mạo


Hiện tượng té ngã vật vã xuất thần, nói ú ớ "tiếng lạ", không chỉ xảy ra ở các nhóm gọi là "Thánh Linh Đặc Sủng", nhưng cũng xảy ra ở trong các giáo phái Tin Lành. Xin mời Quý Vị đọc bài sau đây trên trang mạng của Giáo Hội Tin Lành Luther bên Hoa Kỳ.
.................
Thật đúng là Thần cảm giả mạo, bị tà linh lừa dối, tưởng lầm là công việc của Thánh Linh. Năm 1986 ở Việt nam, khi phong trào tiếng lạ phát khởi, tôi đã thấy có xuất hiện những hiện tượng này nơi một số anh em Tin Lành C&MA đã ly khai theo giáo phái Ngũ tuần AG & FG (Assemly of God và Full Gospel. Tôi thấy họ dạy dỗ về giáo lý thịnh vượng, nghĩa là người nào tin Chúa phải trở nên giàu có vì bạc là của Chúa , vàng cũng la của Chúa v.v... và người tin Chúa mà nghèo khổ là người có vấn đề.

Các tháng trong niên lịch Do-TháiNiên lịch Do-thái cũng gồm 12 tháng. Nhưng các tên gọi và thời gian của mỗi tháng không giống cách gọi của Lịch Tây phương. Một vài thông tin sau đây giới thiệu gọn gàng tên các tháng, đồng thời cho thấy các tháng ấy được Kinh Thánh nhắc đến trong những bản văn nào   Mỗi tháng Do-thái có một tên gọi; các tên này đều bắt nguồn từ Babylon: