"Chấm này nối tiếp chấm kia, ngàn vạn chấm thành một đường dài. Phút này nối tiếp phút kia, muôn triệu phút thành một đời sống. Chấm mỗi chấm cho đúng, đường sẽ đẹp. Sống mỗi phút cho tốt, đời sẽ thánh." (Phanxicô Xaviê Nguyễn Văn Thuận)

"Mọi người Việt Nam cần tha thứ, hòa giải và tin tưởng nhau"


VRNs (22.05.2014) – Sài Gòn - Lúc 9g30 ngày 22/5/2014, tại Nhà thờ chính tòa Đức Bà, Đức Tổng Giám mục (TGM) Giáo phận Sài Gòn Phaolô Bùi Văn Đọc đã chủ sự thánh lễ đồng tế ‘cầu nguyện cho quê hương đất nước’ cùng với hơn 60 linh mục. Trong đó Đức TGM Phaolô khuyến khích: “Đã đến lúc mọi người Việt Nam chúng ta cần tha thứ cho nhau, hòa giải với nhau và tin tưởng vào nhau.”

Thành kính phân ưu


Nhận được tin buồn
ông Phêrô Nguyễn Minh Tân 
là người thân của ông Trương Kim Sơn, nguyên thành viên Ban Đại Diện của Cộng Đoàn Công Giáo Hamburg
đã qua đời ngày 14.05.2014 
tại Cuxhaven, Đức Quốc.