"Chấm này nối tiếp chấm kia, ngàn vạn chấm thành một đường dài. Phút này nối tiếp phút kia, muôn triệu phút thành một đời sống. Chấm mỗi chấm cho đúng, đường sẽ đẹp. Sống mỗi phút cho tốt, đời sẽ thánh." (Phanxicô Xaviê Nguyễn Văn Thuận)

Thành kính phân ưu


Nhận được tin buồn
ông Phêrô Nguyễn Minh Tân 
là người thân của ông Trương Kim Sơn, nguyên thành viên Ban Đại Diện của Cộng Đoàn Công Giáo Hamburg
đã qua đời ngày 14.05.2014 
tại Cuxhaven, Đức Quốc.

Thánh Lễ an táng sẽ do cha Giuse Phạm Văn Duy cử hành vào ngày 

thứ sáu, 23.05.2014, lúc 14:00 giờ 
tại nghĩa trang Hamburg-Öjendorf, Halle 3

Cộng Đoàn Công Giáo Hamburg xin chân thành phân ưu cùng gia đình ông bà Trương Kim Sơn. Nguyện xin Thiên Chúa, Mẹ Maria và Thánh Cả Giuse đón linh hồn Phêrô vào vòng tay thương yêu của các ngài. Xin kính mời các thành viên trong Cộng Đoàn đến tham dự Thánh Lễ an táng để cầu nguyện cho linh hồn Phêrô.

Thành kính phân ưu
Cộng Đoàn Công Giáo Hamburg