"Chấm này nối tiếp chấm kia, ngàn vạn chấm thành một đường dài. Phút này nối tiếp phút kia, muôn triệu phút thành một đời sống. Chấm mỗi chấm cho đúng, đường sẽ đẹp. Sống mỗi phút cho tốt, đời sẽ thánh." (Phanxicô Xaviê Nguyễn Văn Thuận)

Brief von Erzbischof Dr. Werner Thissen zur österlichen Bußzeit 2014

Erzbischof Thissen schreibt seinen letzten Hirtenbrief


09. März 2014 / Hamburg

Liebe Schwestern und Brüder im Erzbistum Hamburg,

seit meinem Dienstbeginn als Ihr Erzbischof im Jahre 2003 habe ich Ihnen regelmäßig zur österlichen Bußzeit einen Brief geschrieben. Das tue ich jetzt zum letzen Mal. In Kürze wird Papst Franziskus mich von meinem Dienst entpflichten. So wie das nach Vollendung des fünfundsiebzigsten Lebensjahres im Kirchenrecht vorgesehen ist.

Nhìn lại một năm trên ngôi Giáo Hoàng của Đức Phanxicô


Ngày 13-3 chúng ta mừng kỷ niệm một năm Đức Hồng y Jorge Mario Bergoglio được bầu làm Giáo Hoàng Phanxicô. Nhưng tháng tới chúng ta sẽ chứng kiến một sự kiện vốn sẽ cho chúng ta biết nhiều hơn về những gì ngài làm và mong chờ điều gì trong triều đại của ngài.