"Chấm này nối tiếp chấm kia, ngàn vạn chấm thành một đường dài. Phút này nối tiếp phút kia, muôn triệu phút thành một đời sống. Chấm mỗi chấm cho đúng, đường sẽ đẹp. Sống mỗi phút cho tốt, đời sẽ thánh." (Phanxicô Xaviê Nguyễn Văn Thuận)

Thông điệp truyền thông của Lm JB Hồ Quang Lâm CssR

Lm JB Hồ Quang Lâm CssR

„Can đảm không có nghĩa là không biết sợ hãi, nhưng là biết vượt qua sự sợ hãi!“, đó là lời phát biểu của linh mục JB Hồ Quang Lâm thuộc dòng Chúa Cứu Thế Việt Nam, hiện đang du học tại Pháp, trong buổi chia sẻ tại Hamburg hôm thứ bảy ngày 15.02.2014 vừa qua. Linh mục Lâm nói điều này khi kể lại thời gian cao trào tại giáo xứ Thái Hà trong những năm 2008 đến 2010, trước khi cha sang Pháp du học.

Priest are always wrong - Linh Mục luôn luôn... sai!


If he begins his Mass in time, his watch is fast.
If he begins a minute late, he keeps people waiting.
(Nếu LM làm lễ đúng giờ, họ bảo đồng hồ Cha đói bụng,
Song chỉ chậm một phút thôi, họ nói Cha cứ bắt thiên hạ phải đợi)

Bài học của một linh mục trẻ


VRNs ( 19.12.2013) – Có một câu nói rất ý nghĩa: „Việc học không bao giờ được coi là đủ, vì nó như dòng nước trên nguồn chảy mãi ra biển khơi….  Muốn học thì phải có trường, và không ngôi trường nào đầy đủ, sinh động, chân chính và cay đắng hơn ngôi trường này: Trường Đời…“. Ở góc độ truyền giáo, một cha giáo của tôi khẳng định: „Luôn có những bài học đắt giá dành cho những nhà truyền giáo từ chính những con người họ tiếp cận. Hay nói cách khác, nhà truyền giáo được sự tác động trở lại, hay được truyền giáo trở lại, từ chính những người mà họ phục vụ“. Tôi rất tâm đắc với những nhận định này vì đó là thực tế mà tôi cảm nhận.