"Chấm này nối tiếp chấm kia, ngàn vạn chấm thành một đường dài. Phút này nối tiếp phút kia, muôn triệu phút thành một đời sống. Chấm mỗi chấm cho đúng, đường sẽ đẹp. Sống mỗi phút cho tốt, đời sẽ thánh." (Phanxicô Xaviê Nguyễn Văn Thuận)

Priest are always wrong - Linh Mục luôn luôn... sai!


If he begins his Mass in time, his watch is fast.
If he begins a minute late, he keeps people waiting.
(Nếu LM làm lễ đúng giờ, họ bảo đồng hồ Cha đói bụng,
Song chỉ chậm một phút thôi, họ nói Cha cứ bắt thiên hạ phải đợi)

If he preaches too long, he makes people bored.
If he has a short homily, he is unprepared.
(Nếu LM giảng quá dài, người ta nói Cha làm bà con chán ngấy
Song nếu giảng ngắn, họ lại bảo Cha chẳng chịu soạn bài giảng gì cả)

If he owns a car, he is luxurious.
If he does not own one, he is not with the times,
(Nếu LM có xe hơi riêng, họ bảo Cha chơi sang
Song nếu không có, thì họ lại nói Cha cù lần lạc hậu)

If he visits families, he is always out.
If he does not, he has no concern for them.
(Nếu LM đi thăm các gia đình, người ta bảo Cha cứ lông rông suốt ngày,
Song nếu không làm như vậy, thì họ lại nói Cha chẳng thèm quan tâm giáo dân.)

If he asks for donations, he is a moneymaker.
If he does not, he is too proud and lazy.
(Nếu LM quyên góp tiền, người ta nói Cha làm tiền,
Song nếu không làm, thì họ lại cho rằng Cha kiêu ngạo và lười biếng.)

If he takes time in the confessional, he is too slow.
If he makes it fast, he has no time for his penitents.
(Nếu LM ngồi tòa hơi lâu, người ta nói Cha cứ rề rề rà rà,
Song nếu LM giải tội nhanh, thì họ lại bảo Cha chẳng dành thời giờ cho hối nhân)

If he renovates the church, he throws away money.
If he does not, he has no initiative.
(Nếu LM lo tu sửa nhà thờ, người ta nói Cha ném tiền qua cửa sổ,
Song nếu không làm, họ lại bảo Cha chẳng có chút sáng kiến gì.)

If he works with the elderly, he is old fashioned.
If he works with the youth, he is flighty and mod.
(Nếu LM làm việc với người cao tuổi, họ bảo Cha cổ hủ, quá "đát" rồi,
Song nếu LM hoạt động với cánh trẻ, thì họ lại bảo Cha là nhẹ dạ, chỉ ưa bay nhảy)

If he is seen with women, he is a playboy.
If he goes only with men, he is immature.
(Nếu LM bị bắt gặp với các bà, họ bảo Cha là thứ dân chơi.
Song nếu chỉ đi lại với nam giới, thì họ cho Cha là thiếu trưởng thành "đồng tính!")

If he is young, he has no experience
If he is old, he should retire.
(Nếu LM trẻ tuổi, người ta bảo Cha chẳng có kinh nghiệm,
Song nếu Ngài có tuổi, thì họ bảo tốt nhất Cha nên xin về hưu cho rồi.)

As long as he lives.....
There are always people who are better than him.
(Bao lâu LM còn sống,
Luôn có những người ngon lành hơn Ngài)

But if he dies.....
There is no one to take his place.
(Nhưng nếu như LM chết đi....
Không có ai thay thế vị trí của Cha được.)

..................................................
Nguồn: hayyeuthuongnhau.org