"Chấm này nối tiếp chấm kia, ngàn vạn chấm thành một đường dài. Phút này nối tiếp phút kia, muôn triệu phút thành một đời sống. Chấm mỗi chấm cho đúng, đường sẽ đẹp. Sống mỗi phút cho tốt, đời sẽ thánh." (Phanxicô Xaviê Nguyễn Văn Thuận)

Ngôi mộ của Chúa Giêsu - cảnh 3D và 360 độ

Với kỹ thuật tân kỳ của máy điện toán , kính mời quý vị xem ngôi mộ của Chúa Giêsu với cảnh 3D và 360 độ. Xin cám ơn tác giả.

Xin bấm vào đường địa chỉ sau để đi thăm Ngôi mộ của Chúa Giêsu với cảnh 3D và 360 độ: