"Chấm này nối tiếp chấm kia, ngàn vạn chấm thành một đường dài. Phút này nối tiếp phút kia, muôn triệu phút thành một đời sống. Chấm mỗi chấm cho đúng, đường sẽ đẹp. Sống mỗi phút cho tốt, đời sẽ thánh." (Phanxicô Xaviê Nguyễn Văn Thuận)

Đời sống là gì?

Tư tưởng của chân phước Mẹ Têrêsa thành Kalkutta
nhân ngày ĐTC Phanxicô viếng thăm Albanien, quê hương của Mẹ Têrêsa.


Đời sống là một cơ hội, hãy sử dụng nó.
Đời sống là điều đẹp đẽ, hãy chiêm ngưỡng nó.
Đời sống là niềm hạnh phúc, hãy cảm nhận nó.
Đời sống là một ước mơ, hãy thực hiện nó.