"Chấm này nối tiếp chấm kia, ngàn vạn chấm thành một đường dài. Phút này nối tiếp phút kia, muôn triệu phút thành một đời sống. Chấm mỗi chấm cho đúng, đường sẽ đẹp. Sống mỗi phút cho tốt, đời sẽ thánh." (Phanxicô Xaviê Nguyễn Văn Thuận)

Đời sống là gì?

Tư tưởng của chân phước Mẹ Têrêsa thành Kalkutta
nhân ngày ĐTC Phanxicô viếng thăm Albanien, quê hương của Mẹ Têrêsa.


Đời sống là một cơ hội, hãy sử dụng nó.
Đời sống là điều đẹp đẽ, hãy chiêm ngưỡng nó.
Đời sống là niềm hạnh phúc, hãy cảm nhận nó.
Đời sống là một ước mơ, hãy thực hiện nó.

Đời sống là một thách thức, hãy đối diện nó.
Đời sống là một trách nhiệm, hãy thi hành nó.
Đời sống là một cuộc chơi, hãy tham gia nó.
Đời sống rất đáng quý, hãy chăm sóc nó.

Đời sống là một tài sản, hãy gìn giữ nó.
Đời sống là tình yêu, hãy vui vì nó.
Đời sống là một bí nhiệm, hãy tìm biết nó.
Đời sống là một hứa hẹn, hãy làm tròn nó.

Đời sống là sự muộn phiền, hãy vượt qua nó.
Đời sống là một bài ca, hãy hát nó.
Đời sống là sự tranh đấu, hãy nhập cuộc.
Đời sống là một thảm kịch, hãy ôm lấy nó.

Đời sống là một cuộc mạo hiểm, hãy bước vào.
Đời sống là sự sống, hãy gìn giữ nó.
Đời sống là hạnh phúc, hãy sống nó.
Đời sống rất đáng quý, đừng hủy diệt nó.

(1980)
Chuyển ngữ: JB Lê Văn Hồng

.................................................................................
- "Was ist Leben?"
Von der seligen Mutter Teresa von Kalkutta


Leben ist eine Gelegenheit, nutze sie,
Leben ist eine Schönheit, bewundere sie,
Leben ist Glückseligkeit, fühle sie,
Leben ist ein Traum, realisiere ihn,

Leben ist eine Herausforderung, begegne ihr,
Leben ist eine Pflicht, führe sie aus,
Leben ist ein Spiel, spiele es,
Leben ist kostbar, pflege es,

Leben ist Reichtum, behalte ihn,
Leben ist Liebe, erfreue Dich an ihr,
Leben ist ein Geheimnis, kenne es,
Leben ist ein Versprechen, erfülle es,

Leben ist Kummer, überwinde ihn,
Leben ist ein Lied, singe es,
Leben ist ein Kampf, nimm ihn an,
Leben ist eine Tragödie, umarme sie,

Leben ist ein Abenteuer, wage es
Leben ist Leben, erhalte es,
Leben ist Glück, lebe es,
Leben ist kostbar, zerstöre es nicht!

(1980)