"Chấm này nối tiếp chấm kia, ngàn vạn chấm thành một đường dài. Phút này nối tiếp phút kia, muôn triệu phút thành một đời sống. Chấm mỗi chấm cho đúng, đường sẽ đẹp. Sống mỗi phút cho tốt, đời sẽ thánh." (Phanxicô Xaviê Nguyễn Văn Thuận)

Lời hẹn về trời (Mt.16,15-20)HÔM nay mừng Chúa lên trời
NAY con kính nhớ những Lời Cha ban
MỪNG vui Ân Thánh chứa chan
CHÚA CHA Chí Ái sẽ ban Thánh Thần
LÊN đầu lưỡi lửa Hồng Ân
TRỜI cao ban xuống muôn dân kính chào

Sự Dữ - Thiên Đàng - Hỏa NgụcĐIỀU GỌI LÀ SỰ DỮ

Seewald: Huyền thoại kể rằng, lúc đầu các thiên thần mang đầy ơn nghĩa và vinh quang Chúa. Các ngài được ngắm dung nhan Chúa, được cầu nguyện và đầy hạnh phúc. Nhưng Lu-zi-fer, một trong những thiên thần bên cạnh Chúa, đã sa chước cám dỗ kiêu căng và muốn chống lại Chúa. Lu-zi-fer và đồng bạn vì thế phải sa hoả ngục.
Cố gắng giải thích sự dữ đó của huyền thoại Kinh Thánh cho tới nay vẫn không ổn. Hiện nay các nhà khoa học quan sát thấy nơi con người có hiện tượng „gia tăng sự man rợ khả nghiệm và của tính xấu không thể hiểu nổi“. Thánh Phao-lô đã mô tả: “Tôi lỗi luật, sự dữ hiện diện trong tôi, mặc dầu tôi muốn làm điều lành“. Người ta còn kể, Luther đã thấy sự dữ, nghĩa là đã thấy Sa-tan, bằng xương bằng thịt, và ông đã ném bình mực vào đầu Sa-tan. Câu hỏi nền tảng: Tại sao Chúa lại dựng nên Sa-tan? Tại sao Ngài lại dựng nên cho chính Ngài một đối thủ?

Về Sứ điệp truyền thông thế giới lần 46Sài Gòn – Kể từ ngày Truyền thông xã hội thế giới đầu tiên, lễ Thăng Thiên năm 1966, hàng năm, các Đức giáo hoàng (ĐGH) đều có Sứ điệp cho ngày này. Năm nay, 2012, Đức Bênêđictô XVI chọn chủ đề cho sứ điệp là “Thinh lặng và Lời nói: Con đường Phúc âm hóa”, và phổ biến từ ngày lễ Thánh Phanxicô Salêsiô, ngày 24.01.2012.