"Chấm này nối tiếp chấm kia, ngàn vạn chấm thành một đường dài. Phút này nối tiếp phút kia, muôn triệu phút thành một đời sống. Chấm mỗi chấm cho đúng, đường sẽ đẹp. Sống mỗi phút cho tốt, đời sẽ thánh." (Phanxicô Xaviê Nguyễn Văn Thuận)

35 năm Cộng Đoàn Công Giáo Hamburg

Con tàu nhân đạo Cap Anamur đã cứu 11.300 người Việt tị nạn trên biển Đông 

1. Hình thành Cộng Đoàn Công Giáo Việt Nam tại Hamburg

Cùng với những làn sóng thuyền nhân rời Việt Nam tìm tự do vào cuối thập niên 70, sau khi may mắn được con tàu nhân đạo Cap Anamur cứu vớt, người Việt tỵ nạn tại Hamburg nói chung và những giáo dân nói riêng đã đặt bưóc chân đầu tiên lên xứ sở bắc Âu lạnh lẽo này vào cuối năm 1979. Nhóm người với con số khoảng 200, trong số đó có trên 30 người Công Giáo, đã được chính quyền địa phương dành riêng cho một chung cư lớn ở đường Halskestraße thuộc quận Bilstedt.